Vår affärsidé:

Säkerställa viktiga funktioner i kärnkraftsreaktorn och inom andra industritillämpningar genom avancerade hållfasthet- och strömningsberäkningar, hög kompetens, validerade programvaror och kraftfull datorutrustning.


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga