Bevion tecknar ramavtal mot Vattenfall

Bevion Group AB har tecknat ett nytt 3-årigt ramavtal med Vattenfall.

Bevion grundades 2015 av Berdiz Consulting AB, Virtuell Design i Skåne AB och Onsala Ingengörsbyrå AB, sedan dess har även Tecnet Nordmark AB, Synective Labs AB, Solvina AB, Bylero AB, samt FAgerströms Industrikonsult AB gått in som delägare i Bevion Group.

Fredrik, 2021-06-15


     

Berdiz logo  Virtuell_Design_loggaFauske-logo