CAD

Vi skapar våra egna CAD-modeller i Pro/E och NX. Med tiden har vi utvecklat en stark kunskap in-house för att kunna modellera allt från små rörmodeller till mycket komplexa, fullskaliga modeller över hela reaktortankar, inklusive bultar och brickor, för de verk som har önskat att få en komplett 3D-bild över sina 2D-ritningar.

Kunskapen och tillgången till den här sortens modeller är fundamentalt för allt vårt ingenjörsmässiga arbete idag. Eftersom modellerna är kompatibla med våra beräkningsprogram leder det här till att vi har tillgång till geometriskt kvalitetssäkra modeller med en teoretiskt oändlig kombination av detaljnivå.


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga