CFD

Vi utför CFD beräkningar i FLUENT och iSTAR-CCM+ på två kraftfulla HP Linux kluster med 120 (år 2015) respektive 256 kärnor (år 2009). Inom CFD har vi idag över 20 års erfarenhet. Pre-processering utförs i regel i ANSA med CAD-modellering i Pro/E. Typiska simuleringar kan vara termisk blandning i rör och reaktortankar, turbulens och tryckevaluering som kan ge upphov till flödesinducerade eller akustiska vibrationer hos interna delar eller i hela rörsystem, turbiner etc. Typiska fall sträcker sig i storlek från några miljoner celler till över 100 miljoner celler i vissa komplexa modeller och/eller FoU-projekt.

Tack vare kapaciteten på våra kluster kan vi erbjuda företag möjligheten att köpa CPU-timmar av oss för att köra sina egna fall på vårt system. Läs mer »


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga