FEA

För strukturanalys använder vi ADINA på en kraftfull HP-server med 80 kärnor och 512 GB minne. Modellpreparering och elementindelning görs i Pro/EANSA och ADINA/AUI.

Vi analyserar strukturella responser orsakade av vibrationer, termiska transienter samt analyserar termomekanisk utmattning, sprickor, strukturell kollaps, islag m.m. Främst analyserar vi komponenter inom kärnkraftsindustrin som t.ex. reaktorkärl, kylsystem, interna delar, rörsystem, turbiner och byggnader. Varje komponent för sig eller många komponenter i samma modell, vilket är fallet i större strukturella verifikationsprojekt.


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga