FSI

Vi använder ADINA-FSI och ADINA kopplat med termohydrauliska resultat från bl.a. RELAP5FLUENT och STAR-CCM+ för att lösa kopplade FSI-utmaningar på en kraftfull HP-server med 80 kärnor och 512 GB minne. Modellpreparering och elementindelning görs i Pro/EANSA och ADINA/AUI.

För LOCA och akustiska analyser använder vi lite olika strategier. För vattenmodelleringen används t.ex. linjära potentialbaserade element eller subsoniska potentialbaserade element. För kopplingen mellan fluid och struktur används t.ex. 2-vägs ADINA-FSI eller 1+2-vägs ADINA-FSI, allt beroende på vilka fenomen och laster som är involverade.

Metoden att koppla RELAP5 med Adina har visat sig vara en mycket kraftfull metod i diverse evalueringstester mot verkliga fall och experiment.

Läs om vårt senaste omnämnande i ADINA News!

Nytt från år 2013 är att vi även har tagit in ANSYS Mechanical som vi kopplar med ANSYS Fluent för full 2-vägs FSI-koppling. Visionen är att kunna räkna på starkt kopplade system där de ickelinjära flödeseffekterna är dominerande och svåra att korrigera för.


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga