Vill du hyra CPU tid till ditt CFD-projekt?

Kluster

För att vara i framkant med dina beräkningsmetoder behöver du tillgång till rå datorkraft!

Vi har ett 120-core HP Linux kluster (år 2015), dedikerat till ANSYS Fluent, och ett
256-core HP Linux kluster (år 2009) för övriga CFD-program, för att möta våra egna
och våra kunders krav. 

Om ni eller ert företag har ont om datorresurser, men redan har ert fall uppställt i Fluent
eller i något av de andra CFD-program vi stödjer, då är ni välkomna att kontakta oss.
Vi kan kanske köra fallet åt er på våra kluster.

Perfekt om du har ett FoU-fall till exempel, men samtidigt inte vill att det fallet ska låsa
upp alla dina processorer för en längre tid och därmed störa andra projekt. Du kommer
förmodligen sparar både tid och pengar genom att låta oss köra det åt Er?!

Vi erbjuder även möjlighet att själva styra era beräkningar via en remote lösning. Tack
vare vår nya investering i 100/100 fiber och en avancerad brandvägg, för er och vår
säkerhet, kommer det att kännas som att ni sitter på plats på vårt kontor.

Kontakta oss.


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga