Termohydraulik:

Vi använder RELAP5 för att utföra två-fas analyser av dynamiska system i rör och reaktorkärl. 

Resultaten från RELAP5 används ofta som randvillkor för FSI-analyser som t.ex. strukturella analyser i händelse av LOCA eller som ostadiga krafter på rörsystem för strukturell utvärdering. Metoden att koppla RELAP5 med Adina har visat sig vara en mycket kraftfull metod i diverse evalueringstester mot verkliga fall och experiment.

 

 


     

Berdiz logo Fauske-logo Virtuell_Design_logga