Välkommen till

Onsala Ingenjörsbyrå AB

Ring oss på

+46 705 64 64 00

Onsala Ingenjörsbyrå AB

Din partner för avancerade hållfasthet- och strömningsberäkningar

I över 20 år har vi genomfört och deltagit i flera komplexa projekt åt de svenska kärnkraftverken Ringhals, Oskarshamn och Forsmark.

Med en gedigen företagskultur att alltid ligga i framkant vad gäller utbildning, teori, mjukvara och hårdvara, kombinerat med mångårigt erfaren personal, klarar vi idag av att genomföra mycket avancerade och datorkrävande projekt på vårt kontor i Kungsbacka.

Vi inriktar oss bland annat på:

Brottmekanik, vibrationer orsakade av turbulenta flöden

FSI (Fluid-Structure-Interaction)

Termohydraulik

Kollapsanalys

Vattenslag

Storskalig analys av rörbrott med inverkan av FSI

Spännings- och utmattningsutvärdering mot ASME

Projektledning

Våra tjänster

Vad vi erbjuder

CAD

Vi skapar våra egna CAD-modeller i Pro/E och NX.

CAD

Med tiden har vi utvecklat en stark kunskap in-house för att kunna modellera allt från små rörmodeller till mycket komplexa, fullskaliga modeller över hela reaktortankar, inklusive bultar och brickor, för de verk som har önskat att få en komplett 3D-bild över sina 2D-ritningar.

Kunskapen och tillgången till den här sortens modeller är fundamentalt för allt vårt ingenjörsmässiga arbete idag. Eftersom modellerna är kompatibla med våra beräkningsprogram leder det här till att vi har tillgång till geometriskt kvalitetssäkra modeller med en teoretiskt oändlig kombination av detaljnivå.

FEA

Kraftfulla datorer möjliggör strukturanalyser med stor omfattning och hög komplexitet.

FEA

Vi analyserar strukturella responser orsakade av vibrationer, termiska transienter samt analyserar termomekanisk utmattning, sprickor, strukturell kollaps, islag m.m. Främst analyserar vi komponenter inom kärnkraftsindustrin som t.ex. reaktorkärl, kylsystem, interna delar, rörsystem, turbiner och byggnader. Varje komponent för sig eller många komponenter i samma modell, vilket är fallet i större strukturella verifikationsprojekt.

CFD

Vi utför CFD beräkningar i FLUENT och iSTAR-CCM+ på kraftfulla HP Linux-kluster.

CFD

Inom CFD har vi idag över 20 års erfarenhet. Pre-processering utförs i regel i ANSA med CAD-modellering i Pro/E. Typiska simuleringar kan vara termisk blandning i rör och reaktortankar, turbulens och tryckevaluering som kan ge upphov till flödesinducerade eller akustiska vibrationer hos interna delar eller i hela rörsystem, turbiner etc. Typiska fall sträcker sig i storlek från några miljoner celler till över 100 miljoner celler i vissa komplexa modeller och/eller FoU-projekt.

Tack vare kapaciteten på våra kluster kan vi erbjuda företag möjligheten att köpa CPU-timmar av oss för att köra sina egna fall på vårt system.

FSI

Vi använder ADINA-FSI och ADINA kopplat med termohydrauliska resultat från bl.a. RELAP5, FLUENT och STAR-CCM+ för att lösa kopplade FSI-utmaningar på en kraftfull HP-server.

FSI

För LOCA och akustiska analyser använder vi lite olika strategier. För vattenmodelleringen används t.ex. linjära potentialbaserade element eller subsoniska potentialbaserade element. För kopplingen mellan fluid och struktur används t.ex. 2-vägs ADINA-FSI eller 1+2-vägs ADINA-FSI, allt beroende på vilka fenomen och laster som är involverade.

Metoden att koppla RELAP5 med Adina har visat sig vara en mycket kraftfull metod i diverse evalueringstester mot verkliga fall och experiment.

Läs om vårt senaste omnämnande i ADINA News!

Nytt från år 2013 är att vi även har tagit in ANSYS Mechanical som vi kopplar med ANSYS Fluent för full 2-vägs FSI-koppling. Visionen är att kunna räkna på starkt kopplade system där de ickelinjära flödeseffekterna är dominerande och svåra att korrigera för.

Kontakta gärna oss för frågor eller offert.

Nyheter

Senaste projekt

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.