Våra tjänster

Vi har specialiserat oss på struktur och fluiddynamik samt på hur dessa fenomen samverkar. Vi har verktygen och kunskapen för att tillgodose våra kunders behov då de ställs inför utmaningar, relaterat till eller direkt orsakat av, mekaniska, flödesrelaterade, termiska eller starkt kopplade FSI-fenomen.

Vi är en dedikerad grupp med mångårig erfarenhet inom de områden vi verkar, som tillsammans med en variation av specialiserade mjukvara samt toppmodern hårdvara, har resurserna för att ta oss an komplexa och starkt kopplade fenomen inom struktur-, fluid- och termodynamik. Se några av de projekt vi har deltagit i under de senaste åren.

Redan från början har en vilja om att ligga i framkant vad gäller tunga beräkningar och datorresurser varit en stor del av vår företagskultur. Fokus på stora icke-linjära FEA och strukturdynamiska beräkningar samt mycket tunga CFD-beräkningar driver ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att förbättra våra metoder, program och investeringar i hårdvara.

Exempel på några områden där vår expertis finns:

  • Brottmekanik
  • Utmattningsanalys -  (även med option om att använda inverkan av miljöfaktorer från kylmedia och materialsammansättning på utmattningen i enlighet med ASME)
  • Statisk och dynamisk strukturanalys 
  • Statisk och dynamisk fluidanalys
  • Termisk blandning, ledning, spänningsanalys etc.
  • Två-fas termohydraulik i Relap5
  • Fluid Struktur Interaktion - FSI
  • Hantering och analys av stora datormängder

Vi utför även jobb som att sätta samman CAD-modeller åt kunder som önskar att få en komplett 3D-bild över sina 2D-ritningar. Fram till idag har vi levererat högdetaljerade CAD-modeller på kompletta reaktortankar och/eller interndelar åt bland annat Ringhals och Oskarshamn.

     

CAD

Computer Aided Design »

 

CFD

Computational Fluid Dynamics »

 

FEA

Finite Element Analysis »

 

FSI

Fluid Structure Interaction »


     

Berdiz logo  Virtuell_Design_loggaFauske-logo