Om Onsala Ingenjörsbyrå

Onsala Ingenjörsbyrå är en konsultfirma med inriktning på beräkningsintensiva hållfasthet- och strömningsanalyser. Huvuddelen av uppdragen utförs för svensk kärnkraftsindustri, men vi har även utfört uppdrag för svensk fordons-, rymd- och marin industri.

Våra uppdrag är ofta komplexa och unika i sin karaktär vilket innebär att utmaningarna är skiftande och kräver tvärtekniska kunskaper inom såväl CAD, FEA och CFD men även signalbehandling och datahantering. Detta löser vi genom att ha en bred gemensam kompetens inom de områden vi arbetar samt att hela tiden jobba på en stark sammanhållning i gruppen. Uppdragen vi tar kräver ofta stora datorresurser vilket hela tiden driver oss att ligga i framkant vad gäller utvecklingen av datorkapacitet samt programvaror, vilket gör att vi inte räds jobb som andra kanske anser för svåra eller för stora.

Vi deltar frekvent i internationella benchmarks och FoU projekt för att validera och utveckla våra metoder, program och hårdvara samt konferenser och utbildningar för att upprätthålla en hög kompetens.

Till vår hjälp har vi även en grupp erfarna, seniora rådgivare inom så väl materialteknik som härdfysik.

Från årsskiftet 2016 ingår Onsala Ingenjörsbyrå, Berdiz och Virtuell Design i BEVION Group AB, en leverantör av helhetslösningar inom våra områden.

För större och komplexa uppdrag som kräver fler resurser har vi även ett samarbete inom Bevion Group i Sverige samt med tex Fauske i USA.


     

Berdiz logo  Virtuell_Design_loggaFauske-logo